Catalogue of Biomex products

Bottles with reagents are equipped with caps with pipettes which enable economical drop dosage 25 - 27µ. 1 ml of our product allows ca. 40 determinations.

 

Each kit can be configured individually on request.

(click to see more)

SALMONELLA

a diagnostic kit for detection and identification of Salmonella antigens for group B, C1, C2, D, E and G..

1. Basic kit - catalogue symbol LSP1n:
 • polyvalent reagent for group B-E and G - 5 x 8 ml,
 • monovalent reagent for group B, C1, C2, D, E and G - one bottle a' 8 ml from each group,
 • control latex - 1 x 8 ml,
 • control antigen - 1 x 4 ml,
 • glass slides with separated test areas - 4 pcs,
 • rods for reagent mixing - 10 x 50 pcs.

The kit allows ca. 1500 polyvalent determinations and ca. 300 determinations with each of monovalent reagents and control latex as well as periodical control of reagents' activity with control antigen.

2. Monovalent reagents:
 • monovalent reagent B - catalogue symbol SB - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations),
 • monovalent reagent C1- catalogue symbol SC1 - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations),
 • monovalent reagent C2 - catalogue symbol SC2 - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations),
 • monovalent reagent D - catalogue symbol SD - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations),
 • monovalent reagent E - catalogue symbol SE SE - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations),
 • monovalent reagent G - catalogue symbol SG - 1 x 8 ml - (ca. 300 single determinations).
 • 3. Control latex Salmonella - catalogue symbol SLk - 1 x 8 ml

(ca. 300 single determinations).

4. Control antigen Salmonella - catalogue symbol SAk - 1 x 4 ml
 • (ca. 150 single determinations).
5. Polyvalent kit - catalogue symbol LSW12n:
 • polyvalent reagent for group B-E and G - 12 x 8 ml,
 • glass slides with separated test areas - 4 pcs,
 • rods for reagent mixing - 10 x 50 pcs.

The kit allows ca. 3600 polyvalent determinations.

6. Polyvalent kit - catalogue symbol LSW6n:
 • polyvalent reagent for group B-E and G - 6 x 8 ml.

The kit allows ca.1800 polyvalent determinations.

7. Polyvalent reagent - catalogue symbol LSW1n:
 • polyvalent reagent for group B-E and G - 1 x 8 ml.

The reagent allows ca. 300 polyvalent determinations.

SHIGELLA SONNEI

a diagnostic kit for detection and identification of Shigella sonnei antigen.

1. Latex Shigella sonnei kit - catalogue symbol LSH5:
 • Shigella sonnei reagent - 5 x 8 ml,
 • control latex for Shigella sonnei - 5 x 8 ml,
 • control antigen for Shigella sonnei - 1 x 4 ml,
 • glass slides with separated test areas - 4 pcs,
 • rods for reagent mixing - 10 x 50 pcs.

The kit allows ca. 1500 determinations.

2.Lateks Shigella sonnei kit - catalogue symbol LSH3:
 • Shigella sonnei reagent - 3 x 8 ml,
 • control latex of Shigella sonnei - 3 x 8 ml,
 • control antigen for Shigella sonnei - 1 x 4 ml,
 • glass slides with separated test areas - 2 pcs,
 • rods for reagent mixing - 5 x 50 pcs.

The kit allows ca. 900 determinations.

3. Shigella sonnei reagent - catalogue symbol Sh - 1 x 8 ml

(ca. 300 single determinations).

4. Control latex of Shigella sonnei - catalogue symbol ShLk - 1 x 8 ml

(ca. 300 single determinations).

5. Control antigen for Shigella sonnei - catalogue symbol ShAk - 1 x 4 ml

(ca. 150 single determinations).

ESCHERICHIA COLI

a diagnostic kit for identification of O antigens of enteropathogenic Escherichia coli strains.

Box no 1
 • polyvalent reagent A (for O26, O55, O111, O127, 142) - catalogue symbol EcA - 3 x 5 ml,
 • polyvalent reagent B (for O86, O119, O124, O125, O126, O128) - catalogue symbol EcB - 3 x 5 ml,
 • polyvalent reagent C (for O25, O44, O114) - catalogue symbol EcC - 3 x 5 ml,
 • control latex - catalogue symbol EcLk - 3 x 5 ml,
 • glass slides with separated test areas - 4 pcs,
 • rods for reagent mixing - 5 x 50 pcs.

The kit allows ca. 500 determinations.

Box no 2
 • monovalent reagents for groups:
  • O26 - catalogue symbol EcO26 - 1 x 2 ml,
  • O55 - catalogue symbol EcO25 - 1 x 2 ml,
  • O111 - catalogue symbol EcO111 - 1 x 2 ml,
  • O127 - catalogue symbol EcO127 - 1 x 2 ml,
  • O142 - catalogue symbol EcO142 - 1 x 2 ml,
 • polyvalent control antigen A (for O26, O55, O111, O127, O142) - catalogue symbol AkA - 1 x 1 ml,
 • rods for reagent mixing - 3 x 50 pcs.
Box no 3
 • monovalent reagents for groups:
  • O86 - catalogue symbol EcO86 - 1 x 2 ml,
  • O119 - catalogue symbol EcO119 - 1 x 2 ml,
  • O124 - catalogue symbol EcO124 - 1 x 2 ml,
  • O125 - catalogue symbol EcO125 - 1 x 2 ml,
  • O126 - catalogue symbol EcO126 - 1 x 2 ml,
  • O128 - catalogue symbol EcO128 - 1 x 2 ml,
 • polyvalent control antigen B (for O86, O119, O124, O125, O126 O128) - catalogue symbol AkB - 1 x 1 ml,
 • rods for reagent mixing - 3 x 50 pcs.
Box no 4
 • monovalent reagents for groups:
  • O25 - catalogue symbol EcO25 - 1 x 2 ml,
  • O44 - catalogue symbol EcO44 - 1 x 2 ml,
  • O114 - catalogue symbol EcO114 - 1 x 2 ml,
 • polyvalent control antigen C (for O25, O44, O114) - catalogue symbol AkC - 1 x 1 ml,
 • rods for reagent mixing - 3 x 50 pcs.

Boxes no 2, no 3, no 4 allow ca. 80 determinations with each of monovalent reagents.

E.COLI O 157

a diagnostic kit for detection of group antigens of E.coli O157 strains.

Kit:
 • latex reagent E.coli O157 - catalogue symbol O157od - 1 x 5 ml,
 • control latex - catalogue symbol O157Lk - 1 x 5 ml,
 • control antigen - catalogue symbol O157Ak - 1 x 1 ml,
 • glass slides with separated test areas - 1 pcs,
 • rods for reagent mixing - 3 x 50 pcs.

The kit allows ca. 180 determinations.

VTEC

a diagnostic kit for identification of somatic antigens: O26, O103, O104, O111, O121, O145, O157

Kit:
 • EcO26 diagnostic reagent O26 - 1 x 2 ml
 • VcO103 diagnostic reagent O103 - 1 x 2 ml
 • VcO104 diagnostic reagent O104 - 1 x 2 ml
 • EcO111 diagnostic reagent O111 - 1 x 2 ml
 • VcO121 diagnostic reagent O121 - 1 x 2 ml
 • VcO145 diagnostic reagent O145 - 1 x 2 ml
 • VcO157 diagnostic reagent O157 - 1 x 2 ml
 • VcLk control latex - 1 x 2 ml
 • VcAk control antigen - 1 x 1 ml
 • glass slides with separated test areas - 2 pcs.
 • rods for reagent mixing - 3 x 50 pcs.

We also supply individual bottles of each reagent listed in the catalog.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
 1. Finansowe dane identyfikujące
 1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.