About

The Biomex company has existed since 1989 specializing in production of high quality latex reagents for microbiological laboratory diagnostics. Since the beginning, due to our strong scientific background, our tests have been the fastest among those available on the market, designed to the highest standards, innovative and reliable.

They have been appreciated so far by numerous Polish and international users, who have done more than several million marks by our tests to this day. Through the twenty years of cooperation with accredited laboratories, hospitals and sanitary inspectorate units, we have managed to establish a proud reputation of a trustworthy partner. We are pleased to see that our company is constantly gaining new areas of foreign markets.

Achieving the highest quality of products
is not only about a procedure,
but most of all, our work philosophy.

By choosing Biomex as your partner, you choose:

  • highly specialized technologies quick adaptation to the quantitative and qualitative requirements of your customers beneficial transaction conditions punctuality
  • quick adaptation to the quantitative, qualitative and assortment requirements of our customers
  • favorable transaction terms
  • timeliness

We regularly present our offer at the most important trade fairs, which has allowed us to acquire a stable position on foreign markets.

Presently, Biomex continues to systematically develop and market successive latex tests in order to meet the growing market needs and customers’ expectations.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne
  1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
  1. Finansowe dane identyfikujące
  1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.