Our Products

All Biomex products have CE Certyficate. The main advantages of our reagents are:


Some of the greatest advantages of our reagents include:

 • simple procedure for performing tests
 • speed – the result obtained within a few minutes
 • simple interpretation of the results
 • high stability of reagents
 • low cost – to prepare one test, one drop (25 µl) of a reagent is sufficient
 • remarkable savings in time and media consumption
 • low costs

See how to perform a test with our products

And here is the list of our products:

Diagnostic kit
LATEX SALMONELLA

SALMONELLA latex kit of diagnostic reagents is designed for detection and identification of Salmonella group antigens in preliminary step of a bacteriological examination directed to detect these microorganisms.

Diagnostic kit
SHIGELLA SONNEI

SHIGELLA SONNEI latex diagnostic reagent kit is designed for detection and identification of S. sonnei antigens in the initial phase of bacteriological tests directed to the detection of these microorganisms.

Diagnostic kit
LATEX EPEC

The EPEC latex kit is designed for identification of O enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) antigen in cultures of such microorganisms in liquid medium.

Diagnostic kit
LATEX E. COLI O157

The E.COLI O157 latex kit of diagnostic reagents is designed for identification of O antigen of E. coli O157 in cultures of such microorganisms in liquid medium.

Diagnostic kit
LATEX VTEC

The LATEX VTEC KIT is designed for detection and identification of somatic antigen of Escherichia coli O26, O103, O104, O111, O121, O145, O157 and the culture of these microorganisms in liquid medium.

Diagnostic kit
LATEX STAPHYLOCOCCUS AUREUS

The STAPHYLOCOCCUS AUREUS latex kit of diagnostic reagents is designed for identification of Staphylococcus aureus strains (including MRSA strains) grown on the solid medium.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
 1. Finansowe dane identyfikujące
 1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.