Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOMEX Spółka z o.o.

ul. Friedleina 4-6 lok. 117
30-009 Kraków
Tel./fax 12 634 27 07
NIP 677-005-17-75

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. O/Kraków 54 1240 4650 1111 0000 5155 6633

Dział zamówień: