Podukty

Wszystkie testy lateksowe firmy Biomex posiadają europejski certyfikat CE.


Do największych zalet naszych odczynników należy zaliczyć:

  • Prostą procedurę wykonania testów
  • Szybkość: wyniki uzyskiwane po upływie kilku minut
  • Łatwą interpretacja wyników
  • Wysoką stabilność odczynników
  • Redukcję czasu pracy, zużycia mediów i odczynników w procedurze diagnostycznej
  • Oszczędność: do pojedynczego badania wystarcza kropla odczynnika o objętości 25µl
  • Niski koszt

Zobacz jak przeprowadzić test z wykorzystaniem naszych produktów

A oto lista naszych produktów:

Zestaw diagnostyczny
LATEKS SALMONELLA

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego ukierunkowanego na wykrywanie tych drobnoustrojów.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS SHIGELLA SONNEI

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego ukierunkowanego na wykrywanie tych drobnoustrojów.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS EPEC

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS E. COLI O157

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Escherichia coli O157 w hodowli tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS VTEC

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Escherichia coli O26, O103, O104, O111, O121, O145 i O157 w hodowli tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Przeznaczony jest do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus (w tym metycylinoopornych – MRSA) wyrastających na podłożu stałym. Zasadą testu jest połączenie aglutynacji lateksowej z hemaglutynacją. W teście wykrywana jest obecność białka A i innych swoistych antygenów S. aureus (aglutynacja lateksowa) oraz obecność czynnika zlepnego – clumping factor – w odczynie hemaglutynacji.