Katalog produktów

Wszystkie nasze produkty wyposażone są w zakraplacze pozwalające na dozowanie kropli testu w przedziale 25µl–27µl, co znacząco wpływa na wydajność i oszczędność wykonywania oznaczeń. Dzięki tym, specjalnie stworzonym i opatentowanym dozownikom z 1 ml naszego testu można wykonać aż do 40 pojedynczych oznaczeń.

Przedstawiony poniżej katalog można konfigurować według potrzeb.

SALMONELLA

zestaw diagnostyczny do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów pałeczek Salmonella B, C1, C2, D, E i G.

1. Zestaw podstawowy – symbol katalogowy LSP1n:
 • odczynnik wieloważny grup B-E i G – 5 x 8 ml,
 • odczynniki jednoważne grup: B, C1, C2, D, E i G – po jednej buteleczce 1 x 8 ml z każdej grupy,
 • lateks kontrolny – 1 x 8 ml,
 • antygen kontrolny – 1 x 4 ml,
 • płytki szklane z wyznaczonymi polami badań – 4 szt.,
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 10 x 50 szt.

Zestaw pozwala na wykonanie ok. 1500 prób wieloważnych oraz po ok. 300 prób z każdym z odczynników jednoważnych i lateksem kontrolnym, a także na okresową kontrolę aktywności odczynników przy użyciu antygenu kontrolnego.

2. Odczynniki jednoważne:
 • Odczynnik jednoważny B – symbol katalogowy SB – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
 • Odczynnik jednoważny C1 – symbol katalogowy SC1 – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
 • Odczynnik jednoważny C2 – symbol katalogowy SC2 – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
 • Odczynnik jednoważny D – symbol katalogowy SD – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
 • Odczynnik jednoważny E – symbol katalogowy SE – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
 • Odczynnik jednoważny G – symbol katalogowy SG – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
3. Lateks kontrolny Salmonella – symbol katalogowy SLk – 1 x 8 ml (300 pojedynczych badań)
4. Antygen kontrolny Salmonella – symbol katalogowy SAk – 1 x 4 ml (150 pojedynczych badań)
5. Zestaw wieloważny – symbol katalogowy LSW12n:
 • odczynnik wieloważny grupy B-E i G – 12 x 8 ml
 • płytki szklane z wyznaczonymi polami badań – 4 szt.
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 10 x 50 szt.

Zestaw umożliwia przeprowadzenie około 3600 prób wieloważnych.

6. Zestaw wieloważny – symbol katalogowy LSW6n:
 • odczynnik wieloważny grupy B-E i G – 6 x 8 ml

Zestaw umożliwia przeprowadzenie około 1800 prób wieloważnych.

7. Odczynnik wieloważny – symbol katalogowy LSW1n:
 • odczynnik wieloważny grupy B-E i G – 1 x 8 ml

Odczynnik umożliwia przeprowadzenie około 300 prób wieloważnych.

SHIGELLA SONNEI
zestaw diagnostyczny do wykrywania i identyfikacji antygenów pałeczek Shigella sonnei.
1. Zestaw „Lateks Shigella sonnei” – symbol katalogowy LSH5:
 • odczynnik Shigella sonnei – 5 x 8 ml
 • lateks kontrolny S. sonnei – 5 x 8 ml
 • antygen kontrolny S. sonnei – 1 x 4 ml
 • płytka szklana z wyznaczonymi polami badań – 4 szt.
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 10 x 50 szt.
Zestaw umożliwia wykonanie około 1500 badań.
2. Zestaw „Lateks Shigella sonnei” – symbol katalogowy LSH3:
 • odczynnik Shigella sonnei – 3 x 8 ml
 • lateks kontrolny S.sonnei – 3 x 8 ml
 • antygen kontrolny S.sonnei – 1 x 4 ml
 • płytka szklana z wyznaczonymi polami badań – 2 szt.
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 5 x 50 szt.
Zestaw pozwala na wykonanie około 900 badań.
3. Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy – symbol katalogowy Sh – 1 x 8 ml
(300 pojedynczych badań)
4. Lateks kontrolny Shigella sonnei – symbol katalogowy ShLk – 1 x 8 ml
(300 pojedynczych badań)
5. Antygen kontrolny Shigella sonnei – symbol katalogowy ShAk – 1 x 4 ml
(150 pojedynczych badań)
ESCHERICHIA COLI
zestaw diagnostyczny do identyfikacji O antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli.
opakowanie Nr 1
 • odczynnik wieloważny A (dla O26, O55, O111, O127, O142) – symbol katalogowy EcA – 3 x 5 ml
 • odczynnik wieloważny B (dla O86, O119, O124, O125, O126, O128) – symbol katalogowy EcB – 3 x 5 ml
 • odczynnik wieloważny C (dla O25, O44, O114) – symbol katalogowy EcC – 3 x 5 ml
 • lateks kontrolny – symbol katalogowy EcLk – 3 x 5 ml
 • płytki szklane z wyznaczonymi polami badań – 4 szt.
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 5 x 50 szt.
Zestaw pozwala na wykonanie około 500 oznaczeń.
opakowanie Nr 2
 • odczynniki jednoważne grup:
  • O26 – symbol katalogowy EcO26 – 1 x 2 ml
  • O55 – symbol katalogowy EcO55 – 1 x 2 ml
  • O111 – symbol katalogowy EcO111 – 1 x 2 ml
  • O127 – symbol katalogowy EcO127 – 1 x 2 ml
  • O142 – symbol katalogowy EcO142 – 1 x 2 ml
 • wieloważny antygen kontrolny A (dla O26, O55, O111, O127, O142) – symbol katalogowy AkA – 1 x 1 ml
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 3 x 50 szt.
opakowanie Nr 3
 • odczynniki jednoważne grup:
  • O86 – symbol katalogowy
  • O119 – symbol katalogowy EcO119 – 1 x 2 ml
  • O124 – symbol katalogowy EcO124 – 1 x 2 ml
  • O125 – symbol katalogowy EcO125 – 1 x 2 ml
  • O126 – symbol katalogowy EcO126 – 1 x 2 ml
  • O128 – symbol katalogowy EcO128 – 1 x 2 ml
 • wieloważny antygen kontrolny B (dla O86, O119, O124, O125, O126, O128) – symbol katalogowy AkB – 1 x 1 ml
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 3 x 50 szt.EcO86 – 1 x 2 ml
opakowanie Nr 4
 • odczynniki jednoważne grup:
  • O25 – symbol katalogowy EcO25 – 1 x 2 ml
  • O44 – symbol katalogowy EcO44 – 1 x 2 ml
  • O114 – symbol katalogowy EcO114 – 1 x 2 ml
 • wieloważny antygen kontrolny C (dla O25, O44, O114) – symbol katalogowy AkC – 1 x 1 ml
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego – 3 x 50 szt.
Opakowania Nr 2, Nr 3, Nr 4 pozwalają wykonać około 80 oznaczeń z każdym odczynnikiem jednoważnym.
E.COLI O 157
zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania grupowego antygenu szczepów E.coli O 157.
Zestaw:
 • odczynnik lateksowy E.coli O 157 – symbol katalogowy O157od – 1 x 5 ml
 • lateks kontrolny – symbol katalogowy O157Lk – 1 x 5 ml
 • antygen kontrolny – symbol katalogowy O157Ak – 1 x 1 ml
 • płytka szklana z wyznaczonymi polami badań – 1 szt.
 • pałeczki- mieszadełka z tworzywa sztucznego – 3 x 50 szt.
Zestaw umożliwia przeprowadzenie około 180 oznaczeń.
VTEC
zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Escherichia  coli O26,  O103,  O104,  O111,  O121, O145 i O157
Zestaw:
 • odczynnik diagnostyczny O26 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O103 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O104 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O111 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O121 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O145 1 x 2 ml
 • odczynnik diagnostyczny O157 1 x 2 ml
 • lateks kontrolny 1 x 2 ml
 • wieloważny antygen kontrolny 1 x 1 ml
 • płytki szklane z wyznaczonymi polami do badań 2 szt.
 • pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego 3 x 50 szt.
umożliwia przeprowadzenie około 80 oznaczeń

Dostarczamy również pojedyncze buteleczki każdego z odczynników wymienionych w katalogu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
 1. Finansowe dane identyfikujące
 1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.