Podukty

Wszystkie testy lateksowe firmy Biomex posiadają europejski certyfikat CE.


Do największych zalet naszych odczynników należy zaliczyć:

 • Prostą procedurę wykonania testów
 • Szybkość: wyniki uzyskiwane po upływie kilku minut
 • Łatwą interpretacja wyników
 • Wysoką stabilność odczynników
 • Redukcję czasu pracy, zużycia mediów i odczynników w procedurze diagnostycznej
 • Oszczędność: do pojedynczego badania wystarcza kropla odczynnika o objętości 25µl
 • Niski koszt

Zobacz jak przeprowadzić test z wykorzystaniem naszych produktów

A oto lista naszych produktów:

Zestaw diagnostyczny
LATEKS SALMONELLA

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego ukierunkowanego na wykrywanie tych drobnoustrojów.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS SHIGELLA SONNEI

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego ukierunkowanego na wykrywanie tych drobnoustrojów.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS EPEC

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS E. COLI O157

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Escherichia coli O157 w hodowli tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS VTEC

Przeznaczony jest do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Escherichia coli O26, O103, O104, O111, O121, O145 i O157 w hodowli tych drobnoustrojów w podłożu płynnym.

Zestaw diagnostyczny
LATEKS STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Przeznaczony jest do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus (w tym metycylinoopornych – MRSA) wyrastających na podłożu stałym. Zasadą testu jest połączenie aglutynacji lateksowej z hemaglutynacją. W teście wykrywana jest obecność białka A i innych swoistych antygenów S. aureus (aglutynacja lateksowa) oraz obecność czynnika zlepnego – clumping factor – w odczynie hemaglutynacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
 1. Finansowe dane identyfikujące
 1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.