O Firmie

Firma Biomex istnieje na rynku od roku 1989 r. Jesteśmy wiodącym producentem szybkich testów lateksowych dla mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej. Za sprawą silnego zaplecza naukowego, od początku naszej działalności, testy lateksowe firmy Biomex cechowała najwyższa jakość, nowoczesność i niezawodność.

Wypracowane latami wysokie standardy prowadzenia działalności pozwoliły nam na uzyskanie uznania i dobrej reputacji wśród naszych licznych odbiorców, zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto, z obserwacji rynku sądzimy, że firma ciągle zyskuje „na popularności”. Stale powiększająca się liczba naszych odbiorców wskazuje na zdobywanie coraz to nowych obszarów rynku krajowego. Natomiast nasza ekspansja na rynkach zagranicznych, wskazuje na fakt iż stworzona przez nas marka może z powodzeniem konkurować nawet z największymi firmami branży diagnostycznej.

Jesteśmy liderem w zakresie
produkcji testów lateksowych
na rynku polskim od ponad 30 lat!

Niewątpliwymi atutami firmy Biomex są:

 • Oparcie na sprawdzonych, wysoko wyspecjalizowanych technologiach
 • Szybkie dostosowywanie się do wymagań ilościowych, jakościowych i asortymentowych naszych klientów
 • Korzystne warunki transakcji
 • Terminowość

Firma Biomex prezentując swoją ofertę na najważniejszych targach branżowych zdobyła i utrzymuje pozycję na rynkach zagranicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców,  firma Biomex systematycznie opracowuje i wprowadza na rynek kolejne testy lateksowe. Wszystkie testy lateksowe firmy Biomex posiadają europejski certyfikat CE.

Do największych zalet naszych odczynników należy zaliczyć:

 • Prostą procedurę wykonania testów
 • Szybkość: wyniki uzyskiwane po upływie kilku minut
 • Łatwą interpretacja wyników
 • Wysoką stabilność odczynników
 • Redukcję czasu pracy, zużycia mediów i odczynników w procedurze diagnostycznej
 • Oszczędność: do pojedynczego badania wystarcza kropla odczynnika o objętości 25µl
 • Niski koszt

Firma Biomex jest niekwestionowanym liderem na Polskim rynku szybkich testów diagnostycznych. Wysoka jakość naszych produktów została potwierdzona w trakcie wielu lat ich stosowania. Za pomocą preparatów Biomex-u do dnia dzisiejszego wykonano kilkadziesiąt milionów oznaczeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne
 1. Finansowe dane identyfikujące
 1. Dane dotyczące zamieszkania

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

Twoje dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@biomex.pl

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.